Niedobory witaminy D a wirusowe zapalenia wątroby

kapsułki witaminy D
0
Udostępnij

Wraz z kolejnymi badaniami naukowymi okazuje się, że witamina D ma znacznie więcej właściwości niż dotychczas jej przypisywano. Przez wiele lat była witaminą mocnych kości. Obecnie wiadomo, że odpowiada również za prawidłowe funkcjonowanie wielu narządów i układów, a jej niedobory są czynnikiem ryzyka patogenezy wielu chorób. Jej spektrum działania jest niezwykle szerokie, a dodatkowo coraz więcej badań sugeruje jej ochronną rolę przed rozwojem zapaleń wątroby.

Skąd witamina D w wątrobie?

W wyniku działania promieni słonecznych na skórę organizm otrzymuje impuls do rozpoczęcia syntezy witaminy D. Zachodzą wtedy przemiany pochodnych cholesterolu. Przemiany te zachodzą początkowo w skórze, a następnie w wątrobie oraz kolejno w nerkach. Podczas suplementacji doustnej przyjęty cholekalcyferol ulega przemianom do aktywnego metabolitu od razu w wątrobie.

CZYTAJ  Niedobory witaminy D3 w organizmie człowieka - jak je rozpoznać?

Niedobory witaminy D a wirusowe zapalenia wątroby

Badając stężenia cholekalcyferolu w surowicy krwi osób ze zdiagnozowanymi zapaleniami wątroby, zarówno typu B jak i C, stwierdzono, iż mają one zbyt niskie stężenia. Wiele niezależnych prac naukowych potwierdza, że niedobory witaminy D są powszechne wśród osób z chorobami wątroby. Dotyczy to blisko 92% chorych, dodatkowo u co trzeciej osoby stwierdza się ciężki niedobór. Zapalenia wątroby dzieli się na genotypy (1, 2, 3 oraz 4). Niedobory witaminy D występują w nich z podobną częstotliwością. W większości badań stwierdzono brak istotnych różnic między stężeniami witaminy D w okresie jesienno-zimowym i w wiosenno-letnim. Ważne jest również uwzględnienie obszaru geograficznego, w którym żyją chorzy. Badania przeprowadzane w Brazylii donoszą o prawidłowych stężeniach witaminy D w surowicy krwi osób chorych. Może to wynikać z intensywnej syntezy skórnej, jednak wspomniane wcześniej przemiany w wątrobie mogą mieć zaburzony przebieg.

tabletki, diagnoza

Niedobory witaminy D a przebieg zapaleń wątroby

W wyniku zapalenia wątroby dochodzi do procesów włóknienia. Może to prowadzić do marskości wątroby. Na intensywność oraz szybkość ich zachodzenia ma wpływ wiele czynników takich jak genotyp, podjęte leczenie, stosowane leki czy niedobory witamin. W kwestii wpływu niedoborów witaminy D na przebieg zapaleń naukowcy nie są jednomyślni. Istnieje wiele różnych doniesień sugerujących odmienne skutki zbyt niskiego stężenia cholekalcyferolu w surowicy krwi. Najczęściej powtarzającym się wnioskiem w dostępnych obecnie pracach naukowych jest związek między aktywnością zapalenia oraz ryzykiem zaawansowania procesów włóknienia. Większość naukowców stwierdziło, iż niedobory witaminy D mają wpływ na aktywność i zaawansowanie zapalenia wątroby, jednak nie wykazano związku ze zwiększonym ryzykiem procesów włóknienia. Dodatkowo wysnuto wniosek, że to nadmiar witaminy D może sprzyjać włóknieniu wątroby.

CZYTAJ  Dawka ma znaczenie - jak dobrać właściwą dawkę witaminy D?

Suplementacja witaminą D a leczenie zapaleń wątroby

Podczas leczenia zapaleń wątroby sprawdza się jego efektywność w postaci dwóch parametrów RVR oraz SVR. Pierwszy z nich oznacza szybką odpowiedź wirusologiczną  a drugi trwałą odpowiedź wirusologiczną. Naukowcom udało się wykazać, że niedobór witaminy D ma negatywny wpływ na oba parametry. W przypadku unormowania stężeń obserwowano poprawę wyników. Korzystny wpływ na przebieg leczenia ma już sama suplementacja witaminą D. Niezależnie od stężeń początkowych regularne przyjmowanie suplementów z cholekalcyferolem pozytywnie wpływało na osiągane wyniki oraz na parametry RVR oraz SVR.

CZYTAJ  Naturalne źródła witaminy D

W przypadku wpływu witaminy D na przebieg oraz leczenie zapaleń wątroby konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań m.in w celu poznania dokładnego mechanizmu działania czy ustalenia dawki suplementacyjnej podczas leczenia.

Powiązane posty