Suplementacja witaminą D3 a poprawianie parametrów wydolnościowych

kolarz podczas wyścigu
0
Udostępnij

Niedobory witaminy D są powszechne w całym społeczeństwie. Dotyczy to również sportowców niezależnie, czy trenują wewnątrz czy na zewnątrz. Niedobory i deficyty mogą dotyczyć od 75 do aż 100% sportowców. Dane te są alarmujące, szczególnie że witamina D wykazuje szerokie spektrum działania na cały organizm, w tym także na wydolność organizmu. Jest to niezwykle ważne, jeśli chodzi o osiągane wyniki sportowe.

Stężenia witaminy D w surowicy krwi sportowców

Niedobory witaminy D mogą dotyczyć ponad 3/4 sportowców. W Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej przeprowadzono badania poziomu wysycenia organizmu witaminą D wśród elity polskich sportowców. Wyniki niestety pokryły się z danymi dotyczącymi całego społeczeństwa. W zależności od miejsca treningu (na zewnątrz lub w hali) w okresie zimowym niedobory dotyczą od 70 do 85% sportowców. W miesiącach letnich u sportowców trenujących na zewnątrz braki stwierdzono u 30%, z kolei u tych trenujących w hali niedobory dotyczyły aż 80% zawodników. Dane te nie dotyczą polskich olimpijczyków, którzy już od lat stosują suplementację witaminą D. Dzięki temu średnie stężenia witaminy D w surowicy krwi utrzymują się na poziomie 40 ng/ml. Według aktualnych zaleceń stężenia witaminy D w organizmie powinny być wyższe niż 30 ng/ml. Wartości te umożliwiają czerpanie realnych korzyści związanych z suplementacją witaminy D.

Bezpośredni i pośredni wpływ stężeń 25(OH)D na wydolność organizmu

Wyrównanie i osiągnięcie prawidłowych stężeń witaminy D w surowicy krwi wiąże się z wieloma korzystnymi zmianami w organizmie. Zachodzące zmiany i procesy, zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio wpływają na poprawę parametrów wydolnościowych, co w efekcie przekłada się na osiągane wyniki sportowe. Powszechnie znany jest wpływ witaminy D na wchłanialność wapnia oraz mineralizację kości. Dzięki temu są one bardziej odporne na urazy i złamania, na które są szczególnie narażeni sportowcy.

Cholekalcyferol, najaktywniejszy metabolit witaminy D, poprawia funkcjonowanie całego układu nerwowego. Bezpośrednio wiąże się to z szybszą regeneracją po wysiłku i mniejszą ilością nieprzyjemnych skurczy mięśni. Pozwala to włóknom mięśniowym szybciej oraz efektywniej wykonywać swoją pracę.

CZYTAJ  Witamina D a skurcze mięśni

Prawidłowe stężenia witaminy D w surowicy krwi stymulują syntezę białek takich jak miazyna, aktyna i tropina. Wymienione białka odpowiedzialne są za zwiększenie siły mięśni oraz szybszy wzrost ich włókien. W wyniku aktywności metabolitów witaminy D syntetyzowane są białka transportowe, które dostarczają wapń i fosfor do komórek mięśniowych. Dzięki temu są one dobrze zaopatrzone w energię. Umożliwia to także zwiększenie siły skurczu mięśni. Jednocześnie blokowana jest synteza białek o działaniu katabolicznym m.in miostatyny i parathormonu, które związane są z procesami rozkładu włókien mięśniowych.

Cholekalcyferol jest prekursorem cholesterolu oraz niektórych hormonów. Pozwala to na uregulowanie gospodarki hormonalnej organizmu. Jest ona niezbędna do zachowania zdrowia i wszystkich funkcji organizmu. Dodatkowo obserwuje się zwiększenie produkcji testosteronu, związanego bezpośrednio z rozbudową mięśni.

kolarz

Uregulowanie stężeń cholekalcyferolu w surowicy krwi wpływa na zwiększenie pułapu VO2max. Jest on wskaźnikiem wydolności i wytrzymałości organizmu podczas wysiłku fizycznego.

Witamina D jest zaliczana do związków będących boosterami testosteronu. Okazuje się, że ma ona znaczący wpływ na jego ilość w organizmie. Dotyczy to zarówno testosteronu całkowitego, jak i wolnego. Potwierdzono, że im większe wysycenie organizmu witaminą D, tym ilość testosteronu wzrasta. W jednym z badań stwierdzono, że roczna suplementacja witaminą D spowodowała aż 30% wzrost stężenia testosteronu we krwi. Przełożyło się to bezpośrednio na zwiększenie tkanki mięśniowej, lepszą skoczność i motorykę oraz poprawę ogólnej wydolności organizmu.

Korelacja między stężeniem 25(OH)D a VO2max oraz poprawa w testach wysiłkowych

Journal of the International Society of Sports Nutrition wydało zalecenia sugerujące, że aby czerpać wszystkie wymienione wyżej korzyści z suplementacji witaminą D, konieczne jest zwiększenie przyjmowanych dawek do poziomu 4000-6000 IU/dobę. Stanowisko zostało opracowane na podstawie przeprowadzonych badań naukowych.

W Wielkiej Brytanii przeprowadzono badanie z udziałem sportowców z niedoborem witaminy D. Przez trzy tygodnie podawano im dawki równe 5000 IU na dzień. Po zakończeniu badania i wykonaniu testów kontrolnych, stwierdzono znaczną poprawę wyników sportowych w porównaniu z tymi przed suplementacją.

Do podobnych wniosków doszedł dr Close. W przeprowadzonych przez jego zespół badaniach oceniano wyniki sportowców w sprincie na 10 m oraz w skokach dosiężnych. Po zakończeniu badania zaobserwowano istotne statystycznie zmiany w osiąganych wynikach w porównaniu z wynikami początkowymi.

W Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego również zostały przeprowadzone badania z udziałem piłkarzy ręcznych oraz koszykarzy pod kątem wpływu suplementacji witaminy D na parametry wysiłkowe. Tak jak we wcześniejszych badaniach, w tym przypadku również potwierdzono dodatnią korelację między wysokim stężeniem witaminy D a poprawą wydolności organizmu oraz wyników testów sprawnościowych.

CZYTAJ  Naturalne źródła witaminy D

Korzyści z suplementacji witaminy D można czerpać niezależnie od uprawianej dyscypliny sportu. Ze względu na powszechność występowania niedoborów w społeczeństwie, w naszej szerokości geograficznej, każdy, kto rozpocznie regularną suplementację, zaobserwuje korzyści zdrowotne. Dalsze korzyści związane z poprawą wydolności organizmu są obserwowane po zwiększeniu dawki do poziomu 4000-6000 IU. Zwiększenie dawki witaminy D należy skonsultować z lekarzem.

 

Literatura:
  1. Dylan T. Dahlquist, Brad P. Dieter and Michael S. Koehle. Plausible ergogenic effects of vitamin D on athletic performance and recovery Dahlquist et al. Journal of the International Society of Sports Nutrition (2015) 12:33 DOI 10.1186/s12970-015-0093-8
  2. Constantini NW, Arieli R, Chodick G, Dubnov-Raz G. High prevalence of vitamin D insufficiency in athletes and dancers. Clin J Sport Med. 2010;20:368–71.
  3. Blomberg Jensen M, Dissing S. Non-genomic effects of vitamin D in human spermatozoa. Steroids. 2012;77:903–909.
  4. Mauras N, Hayes V, Welch S, Rini A, Helgeson K, Dokler M, Veldhuis JD, Urban RJ. Testosterone deficiency in young men: Marked alterations in whole body protein kinetics, strength, and adiposity*. J Clin Endocrinol Metab. 1998;83:1886–892.
  5. Vitamin D status & immune system biomarkers in athletes, Willis, Kentz S., M.S., University of Wyoming, 2008, 93 pages; 1465182
  6. Assessment of vitamin D concentration in non-supplemented professional athletes and healthy adults during the winter months in the UK: implications for skeletal muscle function. Close GL, J Sports Sci. 2012.
  7. DANIEL J. OWENS, JONATHAN C. Y. TANG, WARREN J. BRADLEY, ANDY S. SPARKS, WILLIAM D. FRASER, JAMES P. MORTON, and GRAEME L. Efficacy of High Dose Vitamin D Supplements for Elite Athletes. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2016
  8. Graeme L Close, Jill Leckey, Marcelle Patterson, Warren Bradley, Daniel J Owens, William D Fraser, James P M The effects of vitamin D3 supplementation on serum total 25[OH]D concentration and physical performance: A randomised dose-response study. British Journal of Sports Medicine. 2013

Powiązane posty