Witamina D a astma u dzieci

witamina d a astma u dzieci
1+
Udostępnij

Astma jest jedną z najczęstszych chorób zapalnych górnych dróg oddechowych. Znacząco uprzykrza życie, szczególnie gdy chorują na nią dzieci i młodzież, bo w przypadku ruchliwych pociech rodzicom trudno jest je upilnować. Według najnowszych doniesień naukowych witamina D może mieć jednak wpływ na przebieg astmy oraz na zmniejszenie ilości przyjmowanych leków.

Astma

Zapowiedzią choroby jest nawracający, świszczący oddech. Może się on rozwinąć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zwiększone ryzyko uczuleń na alergeny, które prowadzą do alergicznego zapalenia dróg oddechowych. Drugą sytuacją, która może doprowadzić do powstania astmy, są częste infekcje dolnych dróg oddechowych przebiegające z gorączką. Infekcje prowadzą do zwiększenia częstotliwości poważnych epizodów zapaleń dróg oddechowych. Obie przyczyny związane są z nieprawidłowym działaniem układu immunologicznego. Witamina D wspiera prawidłową jego pracę, dlatego u niemowląt z niedoborem cholekalcyferolu częściej obserwuje się przypadki astmy.

CZYTAJ  Czy witamina D wchodzi w interakcje z lekami?

Witamina D a astma u dzieci

Witamina ta ma szerokie spektrum zastosowania, m.in.: działanie immunomodulacyjne oraz przeciwbakteryjnie. Dlatego dieta uboga w witaminę D jest uważana za czynnik ryzyka zaostrzenia astmy. Stwierdzono również, że niskie stężenie aktywnych metabolitów witaminy D w surowicy krwi niemowląt może wpływać na częstotliwość występowania epizodów obturacji górnych dróg oddechowych. W przypadku braku wyrównania stężeń oraz innych działań prewencyjnych w perspektywie czasu może prowadzić to do rozwoju astmy u dzieci.

Jednocześnie część naukowców zwraca uwagę na to, że niskie stężenia witaminy D oraz jej aktywnych metabolitów w krwi pępowinowej korelują z częstszymi przypadkami zapaleń dróg oddechowych oraz astmy.

CZYTAJ  Dlaczego witamina D3 jest niezbędna dla Twojego dziecka?

Według niektórych z dostępnych badań suplementacja witaminą D oraz utrzymanie prawidłowych jej stężeń może korzystnie wpłynąć na ilość i częstotliwość przyjmowanych przy astmie leków. Obecnie jest jednak zbyt mało badań naukowych wskazujących jednoznacznie na opisywaną zależność. W tych istniejących badacze otrzymali podobne wyniki w przypadku określenia ryzyka astmy przy niskich poziomach witaminy D. Rozbieżności dotyczą wpływu suplementacji na przebieg choroby. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu weryfikacji dotychczasowych wyników, ustalenia zaleceń suplementacyjnych, a także metod prewencji już na etapie życia płodowego.

Literatura:
  1. Fares M., Alkhaled L., Mroueh S., Akl E.A. Vitamin D supplementation in children with asthma: a systematic review and meta-analysis. BMC Res Notes. 2015 Feb 3; 8: 23.
  2. Herr Ch., Greulich T., Koczulla R., Meyer S., Zakharkina T., Branscheidt M., Eschmann R., Bals R. The role of vitamin D in pulmonary disease: COPD, asthma, infection, and cancer. Respiratory Research. 2011 12(1): 31.
  3. Hollams E., Teo S., Kusel M., Holt B., Holt K., Inouye M., De Klerk N., Zhang G., Sly P., Hart P., Holt P. Vitamin D over the first decade and susceptibility to childhood allergy and asthma. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2017 Feb; 139(2): 472-481.
  4. Kuźmińska M. Witamina D a układ oddechowy. Postępy Nauk Medycznych 3/2012: 241-246.
  5. Martineau A.R., Cates Ch.J., Urashima M., Jensen M., Griffiths A.P., Nurmatov U., Sheikh A., Griffiths Ch.J. Vitamin D for the management of asthma: Cochrane systematic review and meta-analysis. European Respiratory Journal 2016 48: PA4112.

Powiązane posty